MUZEJ LUTAKA

Уметница Олга Лукић jедном је уочила јако стару неуредну лутку и уз немали труд рестаурирања добила је прелеп одсјај и успомену на игре из 19. века. Ово је био почетак једног занимљивог хобија, који се убрзо претворио у главни посао и Олгин живот. Постала је колекционар ретких, древних лутака, направљених најкасније средином двадесетог века. Тако је пре више од 5 година створена колекција која је данас постала значајна. Почетком 2020. године отворен је први и једини музеј винтажних лутки у земљи. Музеј лутака одмах је постао туристичка атракција и један од центара културног живота у провинцији Црепаја недалеко од Београда, пружајући људима прилику да виде и цене лутке, које су оригинална уметничка дела.
Збирка музеја се стално ажурира. Лутке се пажљиво рестаурирају, облаче у одећу која одговара времену њиховог рођења, а затим проналазе своје место у музеју.
Како су одгајане наше прабаке и баке, чиме су се деца протеклих векова играла, која су ремек дела великих мајстора лутака створила – све се то може видети из сталне поставке музеја. У њеном кибиц прозору су старе „фрајле“ из Француске, Немачке, Енглеске, Холандије, Русије, Јапана итд. Поред лутака изложени су и њихова одећа и обућа, шешири и сунцобрани, накит и одевни прибор, предмети за домаћинство, сребрни предмети и минијатурни намештај… Да назначмо да је сам простор Музеја аутентична војвођанска кућа из краја 19. века изграђене од праве непечене цигле са аjнфор капиjом и кибиц прозором коjи је ретко сачуван до нашег времена.
Сврху Музеја одредила је оснивачица Олга од његовог отварања- то је добротворни донации Музеја лутака – best friends animal society-Друштву најбољих пријатеља животиња – организацији за заштиту животиња. Група посеже широм земљине кугле са прихватилиштима, спасилачким тимовима и члановима који промовишу усвајање кућних љубимаца. У пројекту су учествовали познати људи – уметници, дизајнери, певачи, ТВ водитељи, редитељи, продуценти и сл.

Старинске, антикварне, ретро и занимљиве лутке 19,20,21 векова.

Antique, vintage, retro and interesting dolls of 19,20,21 centuries.

Старинные, винтажные, ретро и интересные куклы 19,20,21 века

Poupées anciennes, vintage, rétro et intéressantes 19,20,21 siècles.

Antike, Vintage, Retro und interessante Puppen aus dem 19., 20. und 21. Jahrhundert.


АДРЕСА

MUZEJ LUTAKA
Srbija

Crepaja

7 Jula br 4
+381 63 55-33-85


Send Us a Message


Copyright MUZEJ LUTAKA – All rights reserved

The artist Olga Lukic once spotted a very old messy doll and, with considerable effort of restoration, received a beautiful cast and memory of 19th century games. This was the beginning of an interesting hobby, which soon turned into a major business and Olga’s life. She became a collector of rare, ancient dolls, made no later than the mid-twentieth century. Thus, more than 5 years ago, a collection was created that has become significant today. In early 2020, the country’s first and only vintage doll museum was opened. It immediately became a tourist attraction and one of the centers of cultural life in the Crepaja province near Belgrade, giving people the opportunity to see and appreciate dolls, which are original works of art.
The museum’s collection is constantly updated. The dolls are carefully restored, dressed in clothing appropriate to the time of their birth, and then find their place in the museum.
How our great-grandparents were raised, what the children of the past centuries played, what masterpieces of the great puppet masters were created – all this can be seen from the museum exhibition. In her kibbee window are old „fryles“ from France, Germany, England, the Netherlands, Russia, Japan. Their clothes and shoes, hats and umbrellas, jewelry and apparel, household items, silver items and miniature furniture … To say that the museum space is an authentic Vojvodina house of the late 19th century made of genuine unbaked bricks. kibic by a seldom preserved to our time.
The purpose of the museum has been determined by its founder Olga since its opening – it is a charity donation of the Museum of Puppets – best friends animal society to the animal welfare organization. The group reaches across the globe with shelters, rescue teams and members to promote the adoption of pets. Famous people – artists, designers, singers, TV presenters, directors, producers – participated in the project.